1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Jak każdego roku kieruję do Państwa krótki list, poprzez który chcę powitać Państwa na krótko przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i przekazać kilka niezbędnych informacji.
Rok szkolny 2017/2018 w oświacie będzie pod znakiem nowych rozwiązań systemowych. Nie odbył się już nabór do klas pierwszych gimnazjum, ale mamy klasy siódme szkoły podstawowej. Od 1 września 2017 r. jesteśmy 8 - letnią szkołą podstawową. W klasach 1, 4 i 7 obowiązuje nowa podstawa programowa i nowe podręczniki.
Odbył się też nabór do klas „0”.
Pełni ufności i zawierzenia Królowej Jasnogórskiej, patronce szkół katolickich, podejmujemy nowe wezwania. Pragniemy je wspólnie realizować dla dobra naszych rodzin, Ojczyzny, Kościoła, dla dobra i rozwoju naszej szkoły.
Zapraszam więc do współdziałania już od 4 września.

Pragnę przekazać informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018:

 

 1. W klasach 4 - 7 obowiązują podręczniki dotacyjne, które uczniowie wypożyczają z biblioteki szkolnej na początku września.

 2. Wszystkich uczniów obowiązuje strój szkolny (mundurek). Informacje na temat mundurka znajdują się na stronie internetowej szkoły.

 3. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia. Na terenie szkoły chodzimy tylko w miękkim obuwiu lub tenisówkach, trampkach (nie w adidasach, itp) na jasnych spodach. Inne obuwie niż na terenie szkoły obowiązuje na zajęciach z WF (musi to być obuwie wiązane i bezpieczne). W przypadku szczególnych zaleceń lekarza, należy powiadomić o tym dyrekcję szkoły.

 4. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy: czarne spodenki sportowe oraz bluzki z logo szkoły.

 5. Każdy uczeń posiada szafkę na ubrania i buty i tam je przechowuje. Buty należy przechowywać w płóciennym worku, który każdy uczeń powinien posiadać od początku roku szkolnego.

 6. Każdy uczeń posiada kluczyk do szafki, za który odpowiada. Zgubienie kluczyka skutkuje zwróceniem kosztów dorobienia nowego. Nie będą wypożyczane zapasowe klucze z portierni. Uczeń, który zapomni kluczyka, wykupuje na portierni obuwie ochronne, a okrycie pozostawia na wieszaku – ten zapis nie dotyczy klas 1 - 3 SP.

 7. Obiady będą wydawane od 5 września. Informacje o funkcjonowaniu stołówki znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka szkolna.

 8. Świetlica dla dzieci z kl. 1 – 3 będzie czynna od 5 września do godz. 18.00. Opłaty za świetlicę: 100 zł płatne przez 10 miesięcy. Zapisy dzieci na świetlicę trwają do piątku, 8 września. Na spotkaniu 4 września zostaną przekazane karty zgłoszeniowe.

 9. Świetlica dla dzieci z kl. 4 - 6 będzie czynna codziennie po zakończonych zajęciach do godz. 18.00. Płatność za świetlicę będzie wyliczana na podstawie spędzonego w niej  czasu. Stawka, od której będzie wyliczana opłata wynosi 100 zł. Na spotkaniu 4 września zostaną przekazane karty zgłoszeniowe. Świetlica rusza od 5 września.
  Po lekcjach uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki nauczyciela, dlatego przebywają na świetlicy lub idą do domu. Biblioteka nie pełni roli świetlicy dla uczniów ze szkoły podstawowej.

 10. Kalendarz roku szkolnego będzie umieszczony na stronie www.skarga.edu.pl

Na nowy rok szkolny życzę Szczęść Boże

Początek strony