01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi,
ale i dla drugich.

św. Jan Paweł II

"Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej”. Wierzymy, że w przytoczonych tu słowach abp Stanisława Nowaka mieści się wiele prawdy, dlatego właśnie nasze przedszkole kładzie nacisk by wychowywać dzieci na dobrych ludzi i szczerych patriotów. Aby osiągnąć ten szczytny cel staramy się wdrażać w codzienne życie zarówno pracowników, jak i podopiecznych, ponadczasowe wartości religijne. Szczególnie bliskie są nam myśli głoszone przez Jana Pawła II związane z personalistyczną koncepcją podejścia do drugiego człowieka, a rozwijaną szczególnie podczas zajęć z religii.

Ze względu na preferowany profil naszego przedszkola, każdy z nas stara się tworzyć prawdziwie rodziną i ciepłą atmosferę. Cel ten ma zapewnić właściwe warunki niezbędne do wszechstronnego rozwoju dzieci pozostawionych pod naszą opieką.

Początek strony