01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Polskiej Poezji Patriotycznej

„Witaj Majowa Jutrzenko”
dla uczczenia Konstytucji Trzeciego Maja

Regulamin

Organizatorzy:

Cele i motywy Konkursu:

 • krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
 • przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów;

 • ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich;

 • zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego;

 • ukazanie piękna polskiej ziemi.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy Konkursu podzieleni są na cztery kategorie wiekowe:
  • uczniowie szkół podstawowych z klas 1 – 3;
  • uczniowie szkół podstawowych z klas 4 – 6;
  • uczniowie szkół podstawowych kl. 7 i 8 oraz gimnazjów;
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół stołecznych i mazowieckich.
 3. Przeprowadzenie przez szkołę pierwszego etapu konkursu i wybieranie trzech uczestników z każdej kategorii wiekowej do etapu drugiego.
 4. Nadesłanie drogą e - mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do biura organizacyjnego zgłoszenia szkoły i zakwalifikowanych uczniów do drugiego etapu konkursu.
  Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony www.skarga.edu pl
 5. Długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 3 min.

Przebieg Konkursu:

 1. Konkurs Recytatorski  Poezji Polskiej Poezji Patriotycznej składa się z trzech etapów:
  • eliminacji szkolnych, mających wyłonić trzech uczestników do etapu drugiego;
  • etapu drugiego, kwalifikującego do udziału w finale;
  • finału, mającego wyłonić zwycięzców.
 2. Przeprowadzenie eliminacji dokonuje szkoła, przystępująca do Konkursu.
  Etap drugi i finał realizowany jest rzez organizatorów;
 3. Kryteria oceny:
  • dobór i rozumienie tekstu;
  • poprawność i ekspresja wypowiedzi;
  • umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością;
  • dykcja oraz opanowanie tekstu.
 4. Forma przesłuchań podczas etapu drugiego i finałowego:
  • występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywać się będą wobec publiczności, czyli uczniów i opiekunów z innych szkół.
  • Uczestnicy zgłaszają się na wyznaczoną godzinę i uczestniczą w całej sesji danej grupy (ok. 60 min)
 5. Do finału może zostać zakwalifikowanych:
  • szkoły podstawowe (kl. 1 - 3) - 50 uczniów
  • szkoły podstawowe (kl. 4 - 6) - 50 uczniów
  • szkoły podstawowe (kl. 7 - 8) i gimnazja - 50 uczniów
  • szkoły ponadgimnazjalne - 20 uczniów
 6. Finał wyłoni zwycięzców: 1,2,3 miejsce oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Kalendarium:

 • do dnia 26.03.2019 r. zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu Konkursu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 1.04.2019 r. - opublikowanie na stronie www.skarga.edu.pl harmonogramu przesłuchań drugiego etapu.
 • 6.04.2019 r. (sobota) w godz. 9.00 - 14.00 - przesłuchania uczestników drugiego etapu w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75 w Warszawie
 • 8.04.2019 r. - opublikowanie na stronie internetowej współorganizatora konkursu www.skarga.edu.pl wyników drugiego etapu i harmonogramu przesłuchań finalistów
 • 12.04.2019 r. (piątek) godz. 14.00 i 15.30 - przesłuchania finalistów w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75 w Warszawie
 • 15.04.2019 r. - ogłoszenie listy laureatów

  Uczestników oceniać będą komisje, powołane przez organizatorów dla poszczególnych kategorii wiekowych. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
  Szesnasty Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej zakończy uroczysta gala z występami laureatów w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich - Plac Bankowy 3).

Nagrody:

 • dla uczestników eliminacji nagrody zapewnia szkoła, przystępująca do Konkursu;
 • dla finalistów oraz zwycięzców nagrody zapewnia organizator Konkursu;
 • dla zwycięzców przewidywane są pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe;
 • uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowe podziękowania;
 • wszystkim finalistom oraz  szkołom, przystępującym do Konkursu, zostaną wręczone pamiątkowe podziękowania i dyplomy.

 Uwaga !    

 • Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
 • Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników i osób odpowiedzialnych o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.

 

Początek strony