1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Tak więc w okresie od 15.01 do 15.02.2011 r. omawiamy temat szacunek:

 • Szanuję siebie. 
  Szacunek do siebie wyraża się w: dbaniu o higienę osobistą, właściwym odżywaniu się, czytaniu dobrej literatury, właściwym korzystaniu z mediów. Ponadto szacunek do siebie wyrażamy w nabywaniu świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz obronie siebie, gdy jestem obrażany.
  Propozycja zadania dla rodziców na ten tydzień jest następująca: dopilnuję, aby moje dziecko odżywiało się zdrowo.

 • Szanuję rodziców i nauczycieli
  Oznacza to, że oczekujemy od ucznia uważnego słuchania rodziców i nauczycieli, mówienia im prawdy o sobie, doceniania trudu i pracy rodziców, wyrażania wdzięczności, witania się z nauczycielami, zwracania się do nauczycieli w sposób kulturalny i opanowany, wykonywania obowiązków zleconych przez nauczyciela.
  Proponowane zadanie dla rodziców: nie pozwolę, by dziecko podnosiło na mnie głos.

 • Szanuję koleżanki i kolegów. 
  Bardzo łatwo wyszukujemy w innych ludziach ich słabe strony, negatywne cechy. Trudność sprawia nam dostrzeganie dobrych stron. Dlatego chcemy nauczyć uczniów dostrzegania w każdym coś wartościowego, pozwalania innym mieć własne zdanie, używania w rozmowie właściwego języka i szanowania granic.
  Zadanie dla rodziców: porozmawiam z dzieckiem o koleżankach i kolegach akcentując ich dobre strony, zalety, umiejętności bez wzbudzania zazdrości czy poczucia niższości.

 • Szanuję otaczający mnie świat
  Oznacza to, że chcemy, aby uczniowie utrzymywali porządek w miejscu, w którym przebywają, dbali o przyrodę korzystając z niej, szukali autorytetów wśród wartościowych ludzi, dbali o wyposażenie szkoły, szanowali tradycje narodowe.
  Zadanie dla rodziców: dopilnuję, by moje dziecko posprzątało swój pokój.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony