fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Celem stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie działań na rzecz oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także wspieranie i umacnianie wychowawczej roli rodziny i wychowawczych działań szkoły. Do realizacji tego celu Stowarzyszenie chce m.in.:

  • zakładać i prowadzić publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowo - wychowawcze,
  • prowadzić działalność informacyjną oraz kursy w celu dokształcania nauczycieli i wychowawców,
  • prowadzić działalność stypendialną na rzecz młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych,
  • prowadzić współpracę z samorządami lokalnymi i z Kościołem katolickim na rzecz oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz umacniania wychowawczej roli rodziny,
  • wspierać inicjatywy i działania w zakresie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej,
  • prowadzić działalność wydawniczą.
Początek strony