fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Kontynuujemy naszą naukę z wartościami w nadchodzącym roku szkolnym. I chociaż wydawałoby się, że skupianie się na wartościach jest zbyteczne, bo jest wiele spraw w edukacji, którymi należy zająć, wiele zmian, to jednak musimy być świadomi tego, że przyszłość zależy od poziomu moralności w społeczeństwie. Nie osiągniemy oczekiwanych rezultatów bez skupiania się na tym co jest ważne, jakie działania są prawe, jakie postępowania są korzystne dla całościowego rozwoju osoby i kraju.
Podejmujemy taką pracę mimo, że nie mamy gwarancji uzyskania oczekiwanych efektów. Wierzymy jednak i mamy nadzieję, że dajemy naszym uczniom to, czego nie otrzymaliby w innych szkołach. Oprócz wiedzy o świecie fizycznym, potrzebnej do życia, dostarczamy im wiedzę o świecie ukrytym, duchowym, która to jest niezbędna do dokonywania trafnych i dobrych wyborów.
Stąd wartości, które w praktyce przejawią się jako cnoty czyli takie cechy charakteru, osobowości, które warunkują szacunek dla siebie samego i szacunek innych ludzi dla nas. Cnota to wartość przejawiająca się w praktyce, to zaleta. Każdy rodzic chciałby, by jego dziecko miało dużo zalet, bo one determinują jaki mamy charakter. Nasza szkoła od wielu lat weszła w nurt kształtowania dobrego charakteru. I chociaż dostrzegamy, że ludzie dobrzy w obecnej rzeczywistości częściej napotykają na trudności, muszą iść „pod prąd”, to jednak świadomość opieki Boskiej i postępowanie zgodne z sumieniem dodaje odwagi i siły, a w rezultacie pozwala nie tylko zachować godność, ale też uzyskać szacunek innych osób. Pokazuje drogę do zadowolenia i szczęścia.
W tym roku będziemy ze szczególną uwagą skupiać się na: odpowiedzialności, koncentracji, odwadze i patriotyzmie, zaufaniu, dobroci, współczuciu, empatii, prawdzie, nadziei, pięknie i radości. Pragniemy, aby te wartości zostały zasiane w sercach i umysłach uczniów. Mamy nadzieję, że będą wzrastały także w sercach rodziców.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony