fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej - I edycjaLaureaci I edycji konkursu

Galeria

Panuje powszechne przekonanie (czy aby do końca słuszne i prawdziwe?) o kryzysie postaw patriotycznych w świecie kultury zachodniej, w tym także w Polsce. W epoce totalnej komercjalizacji, zysku jako jedynego kryterium ludzkiej aktywności, miłość Ojczyzny wydaje się jakimś przeżytkiem, duchowym muzealnym eksponatem.
Ideały poświęcenia, służby dla dobra wspólnego stanowią jednak fundament europejskiej koncepcji państwa, wywodzącej się zarówno z tradycji greckiej i rzymskiej, jak i biblijnej oraz chrześcijańskiej. Miłość Ojczyzny zajmuje niebagatelne miejsce w hierarchii cnót i powinności moralnych chrystianizmu. Tak ją pojmowały dawne pokolenia Polaków, szczególnie te, którym po upadku Rzeczypospolitej, przywalonej kamieniem grobowym rozbiorów, przyszło walczyć i marzyć o wolnej nowej Polsce. Dramat dziejowy nie zakończył się, niestety, wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. Druga wojna światowa i okres zniewolenia totalitaryzmem komunistycznym znów były próbą dla polskiego patriotyzmu, wiary w lepszą przyszłość, nadziei na wolną, suwerenną Ojczyznę. Rok 1989, powstanie Trzeciej Rzeczypospolitej, spełniły marzenia i dążenia kolejnych pokoleń o wolnej Polsce.
Patriotyzm Polaków, wypróbowany wielokrotnie na trudnych drogach ku wolności, znalazł swe szczególne odbicie i świadectwo w twórczości poetyckiej. Motyw miłości Ojczyzny jest charakterystyczną i wyróżniającą cechą polskiej poezji.
Krzewieniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży - szczególnie w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - przypomnieniu narodowego dziedzictwa i zmagań dawnych pokoleń Polaków o wolność Ojczyzny oraz wielkich tradycji polskiej poezji służyć ma konkurs recytatorski "Witaj, majowa jutrzenko", organizowany przez Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie oraz Stowarzyszenie na rzecz Oświaty i Wychowania "Bono Juventutis" dla uczczenia Święta Konstytucji Trzeciego Maja.
Ufam, na stałe wpisze się on w kalendarz inicjatyw oświatowych i wychowawczych.

Ks. dr Sylwester Jeż
Dyrektor

Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. ks. Piotra Skargi

Początek strony