fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Terminarz rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi na rok szkolny 2024/2025

Oddział przedszkolny i klasy pierwsze:

  • 10 lutego 2024 r. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 9 marca 2024 r. w godz. 10.00 - 14.00 dzień otwarty dla kandydatów
  • 9 stycznia, 6 lutego, 22 lutego, 5 marca, 21 marca 2024 r., godz. 17.00 - 18.00 – dodatkowe dni otwarte dla kandydatów w formule indywidualnych spotkań
  • do 22 marca 2024 r. – przyjmowanie wniosków
  • 15 kwietnia 2024 r. – informacja o przyjętych do szkoły
  • do 22 kwietnia 2024 r. – wpłata wpisowego
  • do 20 maja 2024 r. – wpłata czesnego za miesiąc wrzesień

 

Początek strony