1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

sw szkolyDzień 27 września 2013 r. był obchodzony w naszej szkole, jak każdego roku, jako Święto Szkoły. Nie było lekcji, natomiast wszyscy spotkaliśmy się o godz. 9.00 w kościele, aby podczas uroczystej Eucharystii polecać opiece Pana Boga całą społeczność szkolną. W tym roku mieliśmy też szczególny powód, aby podziękować za wybudowanie sali gimnastycznej.
Mszę św. celebrował ks. Prałat Janusz Godzisz (dawny proboszcz naszej parafii). To był też szczególny dzień dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy przed Panem Bogiem na ręce ks. Dyrektora w obecności zgromadzonych złożyli ślubowanie.
Od ubiegłego roku szkolnego uczniowie kl. 4-6 szkoły podstawowej uczestniczą w projekcie „Mały Patriota” realizowanym pod kierunkiem p. Katarzyny Kaczyńskiej. Włączenie nowych uczniów do tego projektu odbywa się poprzez uroczyste złożenie przyrzeczenia. I taki akt miał właśnie miejsce podczas sprawowanej Mszy św.
Druga część uroczystości, to było wręczenie dyplomów awansu zawodowego dla nauczycieli; nagród dyrektora szkoły i organu prowadzącego dla kilku nauczycieli, których wyróżniono za pracę w roku szk. 2012/13 oraz stypendiów naukowych dla uczniów.

Początek strony