1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

szkolenie nW sobotę, 19 października 2013 nauczyciele naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu pod hasłem „Trudne sytuacje na lekcji – jak sobie z nimi radzić?”. Warsztaty prowadzone były przez specjalistę p. Zbigniewa Barcińskiego z Centrum Szkoleniowego Natan z Lublina. Szkolenie miało charakter teoretyczno – praktyczny. Podczas warsztatów nauczyciele mieli za zadanie wcielać się w różne role – od uczniowskich (kujon, błazen klasowy, rozrabiaka etc) po nauczycielskie i ćwiczyć radzenie sobie w trudnych sytuacjach klasowych. Omawiano również sposoby pracy z problemowym uczniem, dyskutowano nad doborem najlepszej metody do konkretnych sytuacji, a także ćwiczono przeprowadzanie poważnych rozmów dyscyplinujących. Ćwiczenia praktyczne poparte były teorią z zakresu psychologii grupy, pracy z grupą, zasad udzielania pochwał, konstruktywnego karania. Szkolenie było wspaniałą okazją do przyjrzenia się trudnym sytuacjom, które przydarzają się na lekcjach, na wiele pytań „co wtedy zrobić?” udało się znaleźć odpowiedzi, wiele wątpliwości rozwiać. Warsztaty, przez swoją praktyczną formę, okazały się być przede wszystkim dobrym sposobem na wzbogacenie umiejętności z pracy z klasą, odwołanie się do teorii natomiast pozwalało na poszerzenie wiedzy z tego zakresu. Nauczyciele pozytywnie ocenili owo szkolenie, uważając je za wartościowe, przydatne, wyszli z przekonaniem, że czas poświęcony na warsztaty nie należał do straconych.

Początek strony