1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

zamek 0Dnia 12 listopada 2013 r. kl. "0" odbyła wycieczkę do Zamku Królewskiego. Celem wyjścia były warsztaty muzealne pt. "Spotkanie z królem". Podczas zajęć dzieci poznały zwyczaje, otoczenie oraz miejsce życia monarchy. Ukoronowaniem wizyty w Zamku było wykonanie pracy plastycznej, w której dzieci wykorzystały wiedzę zdobytą podczas zwiedzania.

 

 

Początek strony