1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

jaselkaDnia 11 stycznia 2014 r. o godzinie 10 w Katolickim Zespole Edukacyjnym na hali sportowej odbyło się szkolne spotkanie opłatkowe dla klas 0 - 6. Przybyło około 300 gości. Główną atrakcją tego dnia były jasełka wystawione przez klasy szóste, a koordynowane przez panią Martynę Masłoń i siostrę Kornelię.
Na początku pani Masłoń przywitała wszystkich zebranych. Następnie przybliżyła nam genezę wystawienia tych właśnie jasełek, przy okazji wprowadzając nas w nastój mającego się za chwilę rozpocząć przedstawienia.
Sztuka była podzielona na trzy akty .Pierwszy akt przedstawiał objawienie się pastuszkom anioła, który wskazał im drogę do Betlejem. W akcie drugim pokazano zawarcie paktu Heroda z szatanem oraz jego śmierć, natomiast w trzecim wszyscy mieli okazję zobaczyć narodziny Pana Jezusa, przybycie trzech króli i innych osób chcących złożyć podarki Nowonarodzonemu Panu. Ostatnią scena była błagalna modlitwa Maryji do Swego Syna, w której prosiła aby wziął Polskę pod swoje skrzydła. Na sam koniec wszyscy aktorzy wyszli na scenę, ukłonili się i dostali owację na stojąco. Pani dyrektor Anna Żak serdecznie podziękowała aktora oraz gościom, którzy poświęcili swój czas i przybyli na sobotnia spotkanie opłatkowe. Pochwaliła uczniów klas szóstych za profesjonalizm oraz stwierdziła, że wielu z nich ma prawdziwy talent, po czym wszyscy ponownie bili brawa.
Jasełka wybrane prze panią Martynę Masłoń to „Betlejem polskie”. Zostało ono napisane przez Lucjana Rydla. Autor odniósł biblijne Boże Narodzenie do rzeczywistości Polski rozbiorowej. Herod i szatan byli alegorią zaborców, a trzej królowie zostali przedstawieni jako Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski. Matka Boska błagała swego Jedynego Syna, aby odjął cierpienia jakże wtedy uciemiężonej Polsce. Cała sztuka została napisana staropolszczyzną, a postacie reprezentujące dany region Polski posługiwały się gwarą charakterystyczną dla danego regionu. Całości dopełniała oprawa muzyczna w wykonaniu szkolnego chórku „Serafinki”, składającego się z uczennic klas 0-5.
Po jasełkach nastąpiło podziękowanie za udział i pomoc w przygotowaniu Orszaku Trzech Króli oraz przemówienia wielu ważnych dla tej imprezy osób, takich jak np. pani Dyć (szkolny koordynator Orszaku Trzech Króli). Później był występ Chóru w całości składającego się z rodziców dzieci z naszej szkoły. Zaprezentowali oni trzy kolędy, a akompaniowała im na skrzypcach uczennica z jednej z gimnazjalnych klas.
Następnie pan Karol Królik przeczytał fragment z Pisma Świętego o Narodzinach Pana Jezusa, ks. dyrektor Sylwester Jeż złożył krótkie życzenia i przystąpiono do łamania się opłatkiem oraz konsumpcji znajdujących się w sali fioletowej smakołyków.
Nie jedna osoba popłakała się ze wzruszenia. Uroczystość zakończyła się około godziny 13, ale w sercach uczestników zostanie na dłużej.

Aleksandra Wiśniewska kl. 6a

program jaselekDnia 11 stycznia 2014 r. w sobotę o godzinie 10.00 grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej KZE im. ks. P. Skargi oraz rodzice zebrali się na szkolnej sali gimnastycznej na spotkaniu opłatkowym. W programie przewidziano premierę jasełek według Lucjana Rydla pt. ,,Betlejem Polskie’’, śpiew kolęd, dzielenie się opłatkiem oraz poczęstunek.
Uczniowie klas szóstych wraz z wychowawczynią i siostrą zakonną przygotowali jasełka. Zebrali się dwie godziny wcześniej na próbę generalną. Próba udała się pomimo nieobecności jednego króla. Równo o 10.00 wszyscy goście zgromadzili się na sali gimnastycznej. Po krótkiej przemowie dyrekcji reżyser - pani Martyna Masłoń przedstawiła życiorys Lucjana Rydla, historię powstania jasełek oraz znaczenie, jakie odegrały w czasach rozbiorów Polski. Następnie zaczęło się przedstawienie. W akcie pierwszym występowali pasterze (byłem jednym z nich) i anioł, który obwieścił śpiącym pasterzom dobrą nowinę. W akcie drugim, w scenerii sali zamkowej, występował Herod, arcykapłan, śmierć i szatan. Miejscem ostatniego trzeciego aktu była szopka w Betlejem, gdzie przebywali Maryja z Józefem i nowonarodzonym Jezusem. Do żłóbka przybyli anieli, gospodynie, pasterze oraz trzej królowie, aby zobaczyć i przywitać dziecię. Maryja zaniosła prośby ludu do swojego syna o opiekę i błogosławieństwo narodu polskiego. Występ był bardzo udany, dostaliśmy owacje na stojąco.
W kolejnej części spotkania głos zabrał koordynator Orszaku Trzech Króli i dziękował wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili się do jego odbycia się oraz zapowiedział koncert w wykonaniu chóru rodziców. Wraz z nimi odśpiewaliśmy kilka znanych kolęd.
Na zakończenie części artystycznej jeden z pracowników szkoły odczytał Pismo Święte, a następnie głos zabrał Ksiądz Dyrektor, dziękując wszystkim zaangażowanym w jasełka i Orszak Trzech Króli oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne. Podzieliliśmy się wszyscy opłatkiem.
Na zakończenie zeszliśmy do sali wrzosowej i zielonej, gdzie był poczęstunek.
Gdy ja z kolegami poczęstowaliśmy się, zaczęliśmy bawić się i biegać po scenie i widowni, czyli sali gimnastycznej uwalniając nasze emocje.
Uważam tegoroczne spotkanie za wyjątkowo udane, które zbliżyło naszą wspólnotę szkolną, a jasełka za bardzo udane przedsięwzięcie, które przybliżyło nam odczucia, nadzieje i tęsknoty Polaków żyjących pod zaborami.
Mam nadzieję, że takie coroczne spotkania będą nadal szkolną tradycją.

Początek strony