1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

koniec 6W środę ze szkołą żegnały się klasy VIa i VIb. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami spotkali się o godzinie 16.00, uczestniczyli najpierw we Mszy Świętej. Następnie wszyscy przeszli do zielonej sali gimnastycznej, gdzie odbyła się część artystyczna uroczystości. Uczniowie obu klas podziękowali nauczycielom za trzy wspólnie spędzone lata przedstawieniem, w którym zaprezentowali sytuacje z życia szkoły na wesoło. Następnie dyrekcja i wychowawcy wręczyli wychowankom nagrody, dyplomy, wyróżnienia, a uczniowie podziękowali nauczycielom kwiatami, upominkami. Na koniec był smaczny poczęstunek, aby wspomnienia szóstoklasistów o latach spędzonych w szkole podstawowej były zawsze pozytywne!

 

 

 

 

 

 

Początek strony