1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

s szkolyW piątek 25 września 2015 odbyła się w naszej szkole wyjątkowa uroczystość obchodzona rokrocznie przez całą społeczność szkolną z okazji rocznicy śmierci naszego patrona ks. Piotra Skargi przypadającej na dzień 27 września.
Obchody połączono w tym roku z ważnym wydarzeniem, które będzie miało miejsce w naszej szkole w kolejny weekend czyli 3 - 4 października 2015, a mianowicie odsłonięciem pomnika Danuty Siedzikówny ps. Inka przed budynkiem naszego gimnazjum. Stąd, celebrowanie Święta Szkoły wszystkie klasy rozpoczęły od zapoznania się z historią życia Inki. Szkoła podstawowa uczestniczyła w specjalnych warsztatach temu poświęconych, klasy gimnazjum natomiast oglądały film przedstawiający osobę i tragiczne losy Danuty Siedzikówny. Następnie w kościele odbyła się uroczysta Msza Święta, w trakcie której miało miejsce ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Po mszy, uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej, złożywszy uprzednio przysięgę, zostali przyjęci do grona małych patriotów i otrzymali specjalne odznaki, mające im o tym fakcie przypominać. Następnie ksiądz dyrektor wręczył dyplomy nauczycielom, którzy uzyskali w roku szkolnym 2014/2015 awans zawodowy oraz tym, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami. Po tym, przyszła kolej na najlepszych uczniów, otrzymali oni stypendia. Na koniec wszyscy uczniowie i grono pedagogiczne przeszli pod pomnik księdza Piotra Skargi, gdzie delegacja uczniowska złożyła kwiaty. Po części oficjalnej uroczystości ksiądz dyrektor zaprosił wszystkich na boisko szkolne na mały poczęstunek - grilla i watę cukrową.
Święto Szkoły odbyło się, jak co roku, bardzo uroczyście i z należytą powagą.

Początek strony