1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

mam talent27 kwietnia 2016r., odbył się konkurs "Mam talent" organizowany dla podopiecznych świetlicy dla klas 0 - 3 szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy zgłosili swój akces w turnieju,  prezentowali różnorodne formy aktywności artystycznej, począwszy od śpiewu, poprzez grę na pianinie, czy pokaz gimnastyki artystycznej, bądź taniec. Spośród 28 uczestników, wyłoniono zwycięzców: Zuzanna Adamska - kl. 3 - śpiew; Marta Rybałko - kl. 1b - gimnastyka artystyczna oraz Helena Działak - kl. 1b - pianino. Następnie - drugie miejsce na podium zdobyli: Natalia Molska - kl.3 - taniec, Zofia Tomaszewska - kl. 2b - śpiew, Antoni Łuczak - kl. 3 - instrumenty klawiszowe oraz Ada Sielewiesiuk - kl.3 - instrumenty klawiszowe. Trzecie miejsce zdobyły: Zuzanna Naborczyk - kl. 2b - śpiew oraz Julia Piśko - kl. 2a - pianino. Ponadto przyznano pięć wyróżnień: Alicja Światczyńska - kl. 2b - pokaz baletowy; Gabriela Duczek - kl. 2b - pokaz baletowy, Antonina Bąk - kl. 2a - śpiew, Julia Sońta - kl.0 - pokaz taneczny do podkładu muzycznego oraz Agata Szczepaniak kl. 1b - pianino. Pani dyrektor Anna Żak  uświetniła swoją obecnością coroczny świetlicowy turniej talentów, zasiadając w jury, obok pani Grażyny Chmielewskiej, pani Joanny Olędzkiej  oraz pani Małgorzaty Felicjańczuk.

Początek strony