1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

przedstawienie inka

Święto Szkoły 2015, zostało poświęcone Ince czyli Danusi Siedzikównie, której pomnik został odsłonięty na terenie naszej szkoły. W tym dniu klasy 0 - III, wysłuchały opowieści o Ince stając się uczestnikami teatru interaktywnego, przygotowanego przez p. Asię i p. Magdę. Przedmioty wyciągane z torby sanitariuszki pozwoliły przejść przez wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia Danusi. Babcia - w tej roli Pani Magda, snując wspomnienia o swojej wnuczce zadawała ważne pytania, angażując publiczność w poszukiwanie historii? Pani Asia w roli Inki sprawiła, że postać dziewczyny, która "zachowała się jak trzeba", stała się realna i bliska, dzieci mogły przeżywać razem z Nią trudne i piękne chwile jej życia.

Początek strony