1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

lekturkiKlasy 1 - 3 biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym: „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Dzieci z klasy 1a, w ramach tego projektu, słuchały czytanej przez nauczyciela książki Waldemara Cichonia pt. „Cukierku, ty łobuzie!”. Wspólnie wykonały plakaty zachęcające do przeczytania tej lektury oraz wykonały pracę plastyczną –„kot Cukierek”

 

Początek strony