fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

5c farasGaleria Faras jest jedyną w Europie i wyjątkową w skali światowej ekspozycją zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego. Do zbiorów muzealnych trafiły one dzięki polskim archeologom uczestniczącym w latach 60 - tych ubiegłego wieku w objętej patronatem UNESCO wielkiej międzynarodowej akcji ratowania pozostałości dawnych kultur Doliny Nilu.
 Dziś mieliśmy niepowtarzalną okazję  podążać śladami profesora Kazimierza Michałowskiego i przeżyć archeologiczną przygodę w Muzeum Narodowym. Obejrzeliśmy piękne pozostałości świątyni, dowiedzieliśmy się jak wyglądają wykopaliska i jakich narzędzi używali archeolodzy. Wszystkim polecamy tą niezwykłą wyprawę.

Początek strony