fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

szkolaHistoria Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotr Skargi sięga roku 1997. Dnia 1 września rozpoczyna działalność Katolickie Liceum Ekonomiczne par. św. Stanisława BM. Była to odpowiedź duszpasterzy par. św. Stanisława Biskupa Męczennika na apel Ks. Prymasa o uczczenie Jubileuszowego roku 2000 przez tworzenie różnorakich dzieł służących Kościołowi i Ojczyźnie. Szkoła powstała za aprobatą Ks. Kard. Józefa Glempa Prymasa Polski jako votum parafii na rok Jubileuszowy. Posiadała wówczas 6 sal lekcyjnych w dawnym budynku katechetycznym. W rok po rozpoczęciu działalności ks. Prymas nadał jej imię ks. Piotra Skargi, wielkiego polskiego wychowawcy i patrioty żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku.

Z roku na rok zwiększało się zainteresowanie szkołą, dlatego w roku 2000 powstało Liceum Handlowe. Rodzice jednocześnie zgłaszali potrzebę istnienia szkoły katolickiej dla młodszych dzieci. I tak zrodziła się myśl założenia najpierw gimnazjum, które zostało utworzone w 2001 roku, szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego powstałych w 2002 r. Jednak przy istniejących warunkach lokalowych nie moglibyśmy zrealizować zamierzeń. Potrzebny był nowy, większy budynek szkolny. Parafia posiadała odpowiedni teren. Rozpoczęliśmy poszukiwania sponsorów. Dzięki poparciu Ks. Prymasa, uzyskaliśmy potrzebną pomoc od koncernu Metro Group. W lipcu 2001 roku ruszyła budowa. Dnia 13 listopada 2001 r. Ks. Prymas dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Rok szkolny 2002/2003 zaczął się poświęceniem nowego budynku. W tym roku także przyjęliśmy nazwę Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi.
Od 1 września 2002 r. pracujemy się w nowym budynku o powierzchni prawie 2000 m2. oraz w dawnym budynku katechetycznym, gdzie rozpoczynaliśmy działalność. Posiadamy 21 sal lekcyjnych, które z roku na rok są coraz lepiej wyposażone w pomoce dydaktyczne. Uczy się w nich prawie 420 uczniów. Dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej, nasi uczniowie zdobywają odpowiednią wiedzę i mogą kształcić się później w wybranych przez siebie szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych.
W roku 2006 podjęliśmy kolejną inicjatywę – otworzyliśmy Publiczne Przedszkole "Kwiatki św. Franciszka" w wynajętych od miasta pomieszczeniach przy ul. Rabsztyńskiej 5.
Dnia 27 września 2007 r. Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi obchodził jubileusz X–lecia istnienia szkoły. Podczas uroczystej Mszy św. Jubileuszowej Ks. Kard. Kazimierz Nycz poświęcił sztandar ufundowany przez Rodziców.
Kolejnym krokiem w rozwoju Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. ks. Piotra Skargi było wybudowanie sali gimnastycznej. Budowę rozpoczęliśmy w lipcu 2012 r. i zakończyliśmy w sierpniu 2013 r. Od września zajęcie sportowe odbywają się w dwukondygnacyjnej sali gimnastycznej. Został też na nowo zagospodarowany zewnętrzny teren rekreacyjno - sportowy.

Obecnie Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi stanowią:

  • Publiczne Przedszkole "Kwiatki św. Franciszka"
  • Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi
  • Publiczne Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi
Początek strony