fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Od drugiego semestru roku szkolnego 2010/11 rozpoczęliśmy realizację programu wychowawczego „Wychowanie w  wartościach”. 
W każdym miesiącu będziemy omawiać tematy związane z inną wartością oraz sposoby wdrażania jej w życie:

Program jest realizowany nie tylko na godzinach wychowawczych, lecz również na innych przedmiotach. W każdej klasie jest tablica informująca o tematach. W związku z tym uczniowie powinni mieć oddzielne zeszyty na godzinie wychowawczej, by móc zanotować niektóre treści i zadania. 
Pragniemy zainteresować  rodziców  tym programem, aby przedłużyć doświadczanie danej wartości w życiu pozaszkolnym. Dlatego też na stronie internetowej będą zamieszczane informacje o programie i propozycje zadań. Sukces wychowawczy zależy też od Państwa
Zachęcamy więc Państwa do zapoznania się z zakresem omawianej tematyki i propozycjami zadań.

Początek strony