fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

V edycja konkursuLaureaci V edycji konkursu

Galeria

Poezja religijna jest świadectwem wiary. Ma więc wymiar subiektywny, osobisty, a jednocześnie jest zapisem uniwersalnym, w którym czytelnik odnajduje własne przeżycia i doświadczenia. Fenomen biblijnych Psalmów dobitnie to potwierdza.

Inicjatywa Konkursu recytatorskiego Poezji Religijnej zrodziła się w 2003 r. jako pragnienie uczczenia jubileuszu 25 - lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Fakt twórczości poetyckiej Papieża - Polaka skłania do tego, by to dziedzictwo lepiej poznawać, zgłębiać, przekazywać. Uczniowie liceów są zobowiązani do recytowania dowolnie wybranych utworów Karola Wojtyły - Jana Pawła II pochodzących ze zbiorów: Psałterz floriański, Pieśń o Bogu ukrytym lub fragmentów Tryptyku rzymskiego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogą prezentować dowolnie wybrany utwór poetycki o charakterze religijnym, zarówno polski, jak i zagraniczny.

Wszystkim przygotowującym dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej, a więc nauczycielom, katechetom, wychowawcom i rodzicom, pragnę podziękować za ich trud i wysiłek, a dyrektorom szkół biorących udział w konkursie - za życzliwość i zrozumienie.

Ks. dr Sylwester Jeż
Dyrektor
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi

Początek strony