fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

W nadchodzącym roku szkolnym 2012/2013 będziemy kontynuowali realizację programu wychowawczego opartego na wartościach. Tak jak w poprzednim roku będzie zaanonsowany temat miesięczny na stronie internetowej szkoły. Mając świadomość, że są tematy, nad którymi należy pochylić się bardziej niż dotychczas będziemy chcieli realizować je ponownie wzbogaconymi formami i metodami, zwracając uwagę na aspekty pominięte wcześniej. Zaproponuję również nowe tematy, które umożliwią zdobycie nowych umiejętności oraz głębsze rozumienie wartości. Wartości przenikają nasze myślenie, odczuwanie i działanie. Są filarami na których opierają się wszystkie sfery naszego życia począwszy od biologicznej, materialnej, emocjonalnej, poznawczej, intelektualnej do duchowej. Na nich budujemy naszą osobowość, relacje z otoczeniem i z Bogiem. To dzięki kierowaniu się właściwymi wartościami możemy wykształcić prawego człowieka z dobrym charakterem. I na tym nam najbardziej zależy, ponieważ współczesny świat takich ludzi najbardziej potrzebuje. Dobro, prawda, miłość, współczucie, pokój zostały zepchnięte na margines życia społecznego, nie są celem człowieka. Chcemy to zmienić, po to by życie stało się spokojniejsze, radośniejsze, godne. W tym też celu zapraszamy do realizowania wprowadzania wartości w codzienne życie i uczynienia ich podstawą wyborów dla swoich dzieci.

Początek strony