fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Rok szkolny 2019/20 jest wyjątkowy, obfituje w wiele zmian organizacyjnych. Tym bardziej dobra współpraca jest bazą do właściwego zrealizowania zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły.
Nasz program profilaktyczno - wychowawczy od 2010 r. opiera się na edukacji w wartościach. Zrozumienie i przyjęcie takich samych wartości przez nauczycieli, rodziców i uczniów  jest gwarantem dobrego współdziałania, budowania prawidłowej osobowości młodego człowieka. Daje perspektywę lepszego radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością, dokonywania wyborów zgodngo z indywidualnymi możliwościami oraz sumieniem. Zależy nam na tym, aby absolwenci naszej szkoły umieli przewidywać konsekwencje swoich działań, aby nie krzywdzili siebie oraz innych osób.


W naszym programie zawarte są zawsze sugestie dla rodziców i propozycje działań. Liczę na to, że będą one brane pod uwagę w Państwa staraniach wychowawczych. Sądzę, że wielu rodziców ma głęboką wiedzę i doświadczenie w wychowaniu i ma możliwości adekwatnego pogłębiania poruszanych tematów. Tematy te są umieszczane na stronie szkoły w celu nakreślenia kierunku w którym podążamy i co najważniejsze zaproszenia do współdziałania. Nauczyciele otrzymują bardziej rozbudową koncepcje ich realizowania w klasie.
Budowanie osobowości, dokonywanie konstruktywnych zmian przyzwyczajeń, nawyków, rewidowania własnych potrzeb, określanie realistycznych możliwości, poznawanie ich, praca z emocjami, stawianie granic, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz pewności siebie, formułowanie dobrych relacji z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami, rodzeństwem oraz nabywanie kompetencji społecznych to niektóre tematy rozpatrywane w świetle poznawanych wartości. Aby integracja osobowości była pełna w każdym temacie jest podkreślony aspekt boski.
Rodzina jest powołana również do wychowania swoich dzieci. Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowieka, jest dom rodzinny. Każde dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo do posiadania własnej rodziny: rodziców i rodzeństwa wśród których rozpoznaje, iż jest osobą potrzebującą uczucia miłości i że tym uczuciem może obdarzać innych, a zwłaszcza najbliższych. Ponieważ rodzice dają życie swoim dzieciom, dlatego przysługuje im prawo do tego, by byli uznani za pierwszych i głównych ich wychowawców. Oni też mają obowiązek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, która by sprzyjała osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci” - Jan Paweł II (Wypłyń na głębię! Ojciec Święty dla młodych Polaków, Warszawa 2006, s.212)

Początek strony