fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

W ramach realizacji „Wychowania w wartościach” w nadchodzącym roku szkolnym zaakcentujemy następujące wartości: odpowiedzialność, szacunek, wolność, nadzieja, zaufanie, prawda, wiara, miłość, sprawiedliwość. Oczywiście niektóre wartości powtarzają się dlatego, że wymagają głębszego rozumienia i utrwalania praktycznego.

Początek strony