fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Po raz kolejny rozpoczynamy rok szkolny i zapraszamy wszystkich rodziców do włączenia się w realizację programu wychowawczego opartego na podstawowych wartościach. Będziemy starali się zwrócić szczególną uwagę na to, co jest dobre i niezbędne do kształtowania otwartej, szlachetnej i godnej zaufania osobowości. Pragniemy również Państwa inspirować do kształtowania u swoich dzieci takich umiejętności, które potrzebne są, aby mogły pokonać pojawiające się trudności i osiągać sukcesy na każdym polu.
W tym roku szkolnym będziemy koncentrować się na następujących aspektach wartości: współpraca, solidarność, męstwo, przemiana, uprzejmość, roztropność, inspiracja, nadzieja, piękno, uczciwość.
Zapraszając do współpracy wierzymy, iż razem możemy osiągnąć lepsze efekty i nawet, jeśli obecnie ich być może nie dostrzeżemy, to zaowocują one w przyszłości. Celem naszego programu jest nie tylko nauczenie przestrzegania pewnych zasad obowiązujących w życiu, lecz wdrożenie do prawego, do moralnego postępowania. Moralność bowiem jest fundamentem dobrego społeczeństwa, bez której ono upada.
Program „Wychowanie w wartościach” uwzględnia trzy płaszczyzny: indywidualną (potrzeby, emocje, mechanizmy obronne, obraz siebie itp.), społeczną (relacje w rodzinie, w szkole, komunikacja, strategie rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialność i podejmowane role) i duchową (stosunek do Boga, kontakt z Nim, sumienie, wdzięczność, otrzymane dary itd.). Tematy jakie proponuję zachęcają do refleksji i poszukiwań odpowiedzi nie tylko uczniów lecz i dorosłych. Oczekujemy i zachęcamy, aby to, co podejmujemy w szkole, było kontynuowane w domu.

Początek strony