fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Od ubiegłego roku szkolnego wiedza o wartościach została oficjalnie zakwalifikowana przez MEN do programów wychowawczo - profilaktycznych szkoły. My wprowadziliśmy ją w 2010 r. wiedząc jaka jest potrzeba, aby skutecznie formować charaktery dzieci. Najpierw zostało to wprowadzono pilotażowo, potem było stałą częścią naszych programów. W każdym miesiącu jest wybrana wartość, na której chcemy skupić się szczególnie. Niektóre powtarzają się ze względu na ich znaczenie w życiu szkolnym i rodzinnym, a więc zasługują na pogłębianie ich rozumienia.


Jak co roku zachęcam do refleksji, do inspirowania do rozmów czy praktycznych działań ze swoimi dziećmi. Działania mogą nam dostarczyć wiele wskazówek i satysfakcji. Nawet, jeśli nie udaje się uzyskać oczekiwanych rezultatów, bądźmy świadomi tego, ze zasiane ziarna właściwego rozumienia wzrosną w odpowiednim czasie.
Wartości są w nas – ponieważ ich uosobieniem jest Bóg. To on zaszczepił w nas zdolność do ich odkrycia, zrozumienia, do kierowania się nimi. Ta zdolność jest często ukryta pod natłokiem różnych opinii, interpretacji, informacji, emocji płynących z zewnątrz. Nasz umysł nie potrafi  często odróżnić to co jest właściwe, a co należy odrzucić. Im częściej i wcześniej będziemy wskazywać na dobro i kierować nim, tym nasz kręgosłup moralny będzie silniejszy i zdrowszy. Nie oddajmy tego, co należy do naszych zobowiązań  tj. wychowania swoich dzieci czynnikom manipulacyjnym, które w rezultacie narażą dzieci na bolesne rozterki. Są wartości, które nigdy nie zmienią się, oparte są na Słowie Bożym, na Ewangelii, one przygotowują dzieci nie tylko do przeżycia, ale i do dobrego życia.
Życzę radości w wychowywaniu swoich dzieci i czerpaniu satysfakcji z wdrażania wartości w życiu codziennym.

Alicja Dzwonkowska

wrzesień - szacunek

październik - prawość

listopad - patriotyzm

grudzień - nadzieja

styczeń - wytrwałość

luty - mądrość

marzec - wiara

kwiecień - pokój

maj - prawda

czerwiec - sprawiedliwość

Początek strony