1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

m ziemiW ostatnich dniach września uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w zajęciach w ramach XVII Warszawskiego Festiwalu Nauki.
Te naukowe spotkania odbywają się pod patronatem Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, prezesa i prezydium PAN oraz prezydenta m. st. Warszawy.
W tym roku klasa VI a odwiedziła Wydział Fizyki, na którym wysłuchała wykładu dotyczącego wulkanów, klasa VI b poznawała tajniki zdrowego żywienia na lekcji w Wyższej Szkole Rehabilitacji. Klasa V natomiast wybrała się do Instytutu Parazytologii na zajęcia o roli grzybów w przyrodzie.
Najmłodsi - klasa IV – zostali zaproszeni do Muzeum Ziemi na wykład i warsztaty pt: „Słoń leśny z Warszawy: jego krewni i znajomi”. Prelekcja wprowadziła dzieci w świat zwierząt, które żyły na terenie Polski w czasach zlodowaceń oraz ciepłych okresów międzylodowcowych. Uczniowie dowiedzieli się, że skamieniałe kości dużych ssaków, takich jak słoń leśny, mamut, czy nosorożec włochaty, można znaleźć nawet w najbliższym otoczeniu. Po wykładzie dzieci bawiły się w archeologów szukających mamucich kości w piasku. Na koniec każdy wyciął z papieru i skleił własnego wielkiego zwierza. 

Początek strony