1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

zamek 01Dnia 12 grudnia klasa "0" była na kolejnej lekcji muzealnej w Zamku Królewskim, tym razem poświęconej Marii Leszczyńskiej - Polce, która zasiadała na tronie Francji. Dzieci zwiedziły wystawę pod kierunkiem pani przewodnik, która opowiedziała o Wersalu (skąd pochodziły prezentowane dzieła), o sztuce dworskiej we Francji XVIII w. Tytuł prezentowanej wystawy, to: "Wersal Marii Leszczyńskiej. Sztuka dworska we Francji XVIII wieku". Ponadto dzieci odwiedziły komnatę, w której można zobaczyć wszystkie dzieła malarza Warszawy - Canaletta; salę, w której uchawlono Konstytucję 3 Maja oraz udowodniły Pani przewodnik, jak wiele pamiętają z poprzedniej lekcji, która odbyła się w listopadzie. Potem odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wyraziły zdobytą wiedzę, w formie pracy plastycznej.

Początek strony