1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

"List do Pana Boga" to hasło wywoławcze Konkursu Literackiego skierowanego do uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej. Jego celem jest ukłon w stronę tej pięknej formy pisemnej wypowiedzi, tak osławionej chociażby przez króla Jana III Sobieskiego, która - niestety - powoli odchodzi do lamusa ... W dobie e-maili i sms-ów rzadko kto pisze ręcznie listy, używając do tego pióra i pięknej papeterii ... A szkoda, dlatego też konkursowy list powinien:

  1. zostać napisany odręcznie,
  2. znaleźć się na pięknej papeterii (kupionej albo przygotowanej/ozdobionej przez Autora tekstu),
  3. zająć co najmniej 1 stronę papieru formatu A4,
  4. zostać zapakowany do poprawnie zaadresowanej koperty (koperty nie zaklejamy:-)
  • Oczywiście trzeba pamiętać o zachowaniu wszelkich wymogów formalnych tej formy wypowiedzi, jaką jest  list oraz o poprawności językowej.
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę.
  • Zredagowane teksty należy dostarczyć - w nieprzekraczalnym terminie - do 21.03.2014 r. do p. Barbary Tombarkiewicz.
Początek strony