1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

ks dyrW piątek 8 stycznia członkowie samorządu szkoły podstawowej i gimnazjum, występując w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły, złożyli na porannej modlitwie Księdzu Dyrektorowi życzenia. Okazją do świętowania były urodziny i imieniny, które Ksiądz Dyrektor obchodzi pod koniec roku. Przedstawiciele samorządu życzyli naszemu szanownemu dyrektorowi wielu łask Bożych, opieki Matki Boskiej, cierpliwości i wytrwałości w tworzeniu dzieła jakim jest nasza szkoła, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności. Ksiądz Dyrektor otrzymał również, jako wyraz wdzięczności, od uczniów kwiaty. W podziękowaniu za pamięć, życzenia i kwiaty Ksiądz Dyrektor przygotował dla wszystkich uczniów słodki poczęstunek.

Początek strony