1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

roratyDo 2 lutego 2016 r. trwa w Kościele ogłoszony przez Papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. Adwent 2015 przeżyliśmy poznając życie i charyzmat różnych zgromadzeń zakonnych. Pomagali nam w tym nasi Goście. Podczas pierwszych rorat Siostry Urszulanki opowiadały nam o swojej radosnej Założycielce – św. Urszuli Ledóchowskiej, a także o tym, jaką była wcześniej Julką. Następnie odwiedził nas Ojciec Bonifrater, który przybliżył nam ciekawe życie św.Jana Bożego i założonego przez niego Zakonu Szpitalnego Braci Miłosierdzia. Również o chorych – tym razem o niewidomych – mówiły Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża. Ich założycielka Matka Elżbieta Róża Czacka nauczyła je zawołania: „Przez krzyż – do Nieba”. Potem przyszła kolej na Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Ksiądz Misjonarz opowiadał nam jak wiele dobrego czynią w Afryce osoby świeckie – wolontariusze, a także, że muzułmanie przychodzą do ich przychodni, mówiąc „Wy macie coś takiego jak MIŁOSIERDZIE”.  O błogosławionej Matce Marcelinie Darowskiej, jej miłości do Pana Boga i do naszej Ojczyzny opowiedziała nam Siostra Niepokalanka.  O Zakonie Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika  mówił nam Ojciec Paulin, który wytłumaczył nam także jak wygląda pełen strój pustelnika i jakie jest jego symboliczne znaczenie. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i wszystkim naszym Gościom, dzięki którym nasza wiedza o Ich Zakonach i o życiu Konsekrowanym w ogóle, mogła się tak bardzo wzbogacić. To były naprawdę piękne, budujące i ciekawe roraty.

Początek strony